กลุ่มรายการสินค้า

รายการสินค้า : ALL (3)

# รหัสสินค้า ชื่อสินค้า จำนวน/หน่วย ราคา/หน่วย สั่งซื้อ
1 A001 ผ้าทอมือ 1 เมตร 100.00
2 A002 หมอนผลิตจากผ้าลายห้าสี 10 ลูก 100.00
3 A001 ผ้าทอมือ 2 ม้วน 450.00
* สกุลเงิน บาท